Regulamin serwisu Maszyny24.com dla Technik Bezwykopowych

 1. Rejestracja Użytkownika na Specjalistycznym Portalu Maszyny24.com oznacza jednocześnie akceptację zasad zawartych w regulaminie oraz stanowi zobowiązanie Użytkownika do ich przestrzegania,
 2. Za treść ogłoszeń i załączone zdjęcia oraz za treść wizytówki w katalogu firm odpowiada Użytkownik je umieszczający,
 3. Dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne. Płatne pozostają  jedynie opcje dodatkowe mające na celu promocje ogłoszeń Użytkowników. Wszelkie płatności związane z obsługą Specjalistycznego Portalu Maszyny24.com obsługuje  firma DotPay,
 4. Usługodawca DotPay zapewnia też prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo płatnościami online. Właściciel Portalu nie ma wglądu do danych autoryzacyjnych płatności,
 5. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu ogłoszenia będą usuwane. A wszelkie opłaty nie podlegają zwrotowi,
 6. Jako sprzeczne z regulaminem uznaje się ogłoszenia łamiące dobre obyczaje, zawierające wulgaryzmy, propagujące treści rasistowskie, sprzeczne z polskim prawem, promujące usługi i produkty nielegalne,
 7. Jako sprzeczne z regulaminem uznaje się wielokrotne dodawanie tego samego ogłoszenia, ogłoszeń promujących inne portale ogłoszeniowe, ogłoszeń niezwiązanych tematycznie z kategorią w której zostały umieszczone. Po wykryciu tego typu ogłoszeń będą one niezwłocznie kasowane,
 8. Zabrania się reklamowanie na Portalu używek (alkohol, papierosy, inne), artykułów i usług erotycznych (filmów, czasopism i innych),
 9. Każdy Użytkownik rejestruje się na Portalu po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Następnie otrzymuje maila z linkiem aktywującym i danymi dostępowymi do Portalu,
 10. Użytkownik wyraża zgodę podczas rejestracji na publikowanie pod adresem www.maszyny24.com jego ogłoszeń wraz z danymi teleadresowymi,
 11. Użytkownik wyraża zgodę podczas rejestracji na wysyłkę maili przez Administratora w celach administracyjnych (informowanie o zmianach funkcjonowania Portalu, problemach technicznych, związanych z bezpieczeństwem użytkowania Portalu),
 12. Portal Maszyny24.com dla Technik Bezwykopowych wykorzystuje pliki cookies tylko w przypadku zarejestrowanych i logujących się Użytkowników na naszym Portalu. Wykorzystywanie plików cookies ograniczone jest tylko do prawidłowej pracy skryptu i nie jest wykorzystywane w celach marketingowych.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści regulaminu mających na celu poprawienie funkcjonowania portalu i zwiększenia bezpieczeństwa Użytkowników.

Moje Konto  |  
Rejestracja  |  
Firmy  |  
Pomoc  |  
Aktualności  |  
Mapa serwisu  |  
Regulamin  |  
Projekt i wykonanie JMLnet.pl